Gmach główny Uniwersytetu Wrocławskiego jest jednym z najwspanialszych zabytków Wrocławia.  Jego sylwetka architektoniczna ze 171 metrową fasadą zwrócona w kierunku Odry, to jeden z najcenniejszych zabytków baroku w  Europie. We wnętrzu gmachu znajduje się słynna Aula Leopoldyńska - unikatowy zabytek  świecki późnego baroku.