Hotel Salve - zaułek pomiędzy ul. Kiełbaśniczą a Rynkiem.

© Jan Zięba | zieba.wroclaw.pl 

  Pomoc | Obracanie - kliknij, przytrzymaj i przesuwaj. Zbliżenie -  Shift, Ctrl.