Dziedziniec wewnętrzny budynku Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

© Jan Zięba | zieba.wroclaw.pl 

  Pomoc | Obracanie - kliknij, przytrzymaj i przesuwaj. Zbliżenie -  Shift, Ctrl.