Gigapanoramy

Plik źródłowy tradycyjnej panoramy sferycznej ma rozmiary od 5000x2500 pikseli do najwyżej 10000x5000 pikseli. Do niedawna wyświetlenie w Internecie większych panoram nie było możliwe. Dziś dostępne jest oprogramowanie pozwalające przedstawić w Internecie panoramę niemal dowolnych rozmiarów (tzw. gigapanoramę). Aby to było możliwe, plik źródłowy panoramy dzieli się na setki małych kawałków, które ściągane są do przeglądarki w miarę potrzeb.

Inaczej niż w wypadku typowych panoram, zdjęcia do gigapanoramy wykonuje się nie szerokokątnym, ale zwykłym obiektywem, a czasami nawet teleobiektywem. Oczywiście takich zdjęć należy wykonać o wiele więcej niż w wypadku panoramy tradycyjnej.

Wykorzystując taką technikę przygotowuję panoramy sklejane z kilkuset, o rozmiarach do około 35 000 x 17 500 pikseli, a w wypadku panoram częściowych (nie pokrywających pełnej sfery) nawet o szerokości 68 000 pikseli. Tak wielki plik źródłowy pozwala przy dużych powiększeniach oglądać szczegóły niewidoczne gołym okiem. Technika ta szczególnie dobrze nadaje się do bardzo dokładnego dokumentowania fresków, których nie da się inaczej pokazać precyzyjnie i w całości.

Zapraszam do obejrzenia gigapanoram wykonanych w wyjątkowych, zabytkowych wnętrzach:

  • Kościół Pokoju w Świdnicy - zabytek wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
  • Oratorium św. Jakuba w pocysterskim klasztorze w Lądzie. Znajdujące się tam polichromie to jeden z najciekawszych polskich zabytków z XIV w.
  • Kaplica Szmedchina w kościele p.w św. Elżbiety we Wrocławiu. W niej również podziwiać można średniowieczne polichromie.
  • Barokowa kopuła kościoła w Lądzie
  • Freski iluzjionistyczne Jana Kubena w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzegu
  • Wnętrze drewnianego kościoła w Sierakowicach
  • Fresk na sklepienie Kościoła Uniwerstyteckiego we Wrocławiu - gigapanorama o szerokości 68 000 pikseli
  • Aby przekonać się o zaletach gigapanoram zachęcam do oglądania przedstawionych za ich pomocą pomieszczeń w dużym powiększeniu.