Historia wirtualnych wycieczek

Od momentu, gdy w 1998 roku Helmut Dersch opracował oprogramowanie umożliwiające przygotowywanie i publikowanie w Internecie panoram sferycznych, podejmowane były próby ich łączenia w tzw. wirtualne wycieczki. Niestety ograniczenia w wyświetlaniu panoram polegające na konieczności instalowania specjalnych, nie powszechnie używanych pluginów oraz stosunkowo niska jakość wyświetlania szczegółów długo ograniczała powszechne i skuteczne wykorzystanie panoram do tego celu.

Co możliwe jest dziś

W roku 2007 pojawiły się narzędzia umożliwiające budowanie w technologii Adobe Flash interaktywnych prezentacji łączących panoramy sferyczne z wysokiej jakości zdjęciami, co pozwoliło prezentować w Internecie zarówno widok ogólny wnętrz jak i powiększenia znajdujących się w nich eksponatów i detali architektonicznych. W połączeniu z ogromną popularnością Flasha stworzyło to zupełnie nowe możliwości tworzenia i rozpowszechniania wirtualnych wycieczek.

Wykorzystując tę technologię przygotowałem na początku roku 2008 pierwszą w Polsce wirtualną prezentację galerii obrazów opartą na panoramie sferycznej przedstawiającej widok ogólny galerii, z poziomu której możliwe jest wyświetlanie powiększeń poszczególnych obrazów. Wykorzystując tę samą technikę, ale znacznie bogatszy materiał zdjęciowy, przygotowałem dla Muzeum Miejskiego Wrocławia wirtualną wycieczkę po wrocławskim ratuszu. Składa się ona z 17 panoram oraz około 60 powiększeń eksponatów muzealnych oraz detali architektonicznych. Jest to pierwsza tego typu prezentacja w Polsce.

Najnowsza technologia wyświetlania panoram umożliwia prezentowanie w Internecie panoram o bardzo dużej rozdzielczości. Jako pierwszy w Polsce wykorzystałem tę technologię do prezentacji średniowiecznych fresków w kaplicy Szmedchina w kościele p.w św. Elżbiety we Wrocławiu, a także Oratorium św. Jakuba oraz kopuły kościoła w pocysterskich zespole klasztornym w Lądzie.

Wirtualna wycieczka po Wrocławiu

Bardzo ciekawą możliwość wykorzystania panoram do prezentacji ciekawych miejsc dało udostępnienie przez Google technologii internetowych prezentacji różnego rodzaju obiektów na bardzo dokładnej mapie powiązanej ze zdjęciami satelitarnymi. Wykorzystując tę technologię przygotowałem wirtualną wycieczkę po moim rodzinnym Wrocławiu. Składa się na nią ponad 50 panoram najpiękniejszego miasta w Polsce.